Miczone group luôn coi trọng con người, coi con người: con người là yếu tố quyết định sự thành công và phát triển của tổ chức. chúng tôi đề cao việc đào tạo và phát triển cho tất cả các thành viên, giúp nhân viên định hướng được con đường phát triển nghề nghiệp cho bản thân.
Chúng tôi coi trọng tinh thần đoàn kết, đề cao tính tập thể. Các thành viên đều cần phải biết teamwork để thực hiện tốt các công việc được giao. Với môi trường tạo cảm hứng làm việc và sáng tạo, Miczone luôn đương đầu với khó khăn thử thách bằng tinh thần đồng đội, bằng kỹ năng và sự tự tin của mọi vị trí công việc.
Miczone có chế độ lương bổng và đãi ngộ xứng đáng. Chúng tôi quan niệm “tiền lương là tiền đầu tư hiệu quả nhất”. Chế độ lương, thưởng của Miczone xứng đáng với năng lực và cạnh tranh với thị trường.
Hệ thống đãi ngộ của Miczone gồm: lương, thưởng, phụ cấp và phúc lợi xã hội. Mọi thành quả đều được công nhận và khen thưởng kịp thời. Với sự phát triển không ngừng, Miczone đem đến cho các thành viên nhiều cơ hội thăng tiến với mức đãi ngộ xứng đáng với cống hiến.. Chúng tôi không để mất nhân viên chỉ vì đặt họ vào sai vị trí,quan tâm đến sở trường của từng người, sẵn sàng chuyển vị trí cho phù hợp năng lực trong quá trình làm việc.